Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Budova mateřské školy v Jerlochovicích se nachází na okraji obce. Budova je jednopatrová a má tvar písmena L. Kapacita MŠ je 50 dětí. Před několika lety prošla budova rekonstrukcí – výměna oken, zateplení, topení a nová fasáda. Kolem budovy je malá zahrada. Zahrada má vlastní WC a sklad na hračky. Zahradu čeká v budoucnu kompletní rekonstrukce.

V mateřské škole se nachází dvě třídy – Broučci a Žabky. Obě dvě třídy jsou heterogenní, tudíž jsou zde děti všech věkových kategorií (3-7 let). Každá třída disponuje vlastní šatnou, koupelnou s WC. Jídelnu a tělocvičnu v přízemí mají k dispozici obě třídy. Tělocvična slouží zároveň i jako ložnice. Třída Broučků v 1 patře má ložnici samostatnou. 

Obě třídy jsou dostatečně vybaveny pomůckami a postupně se MŠ modernizuje.

Mateřská škola se nachází v blízkosti lesíka a je obklopena přírodou, přirozeně tak vybízí děti k badatelské činnosti a environmentální výchově.  Velký důraz je zde kladen na rozvoj hudebního vnímání, citu, rytmiky a prožitku za pomoci hudebních a rytmizačních nástrojů, které se prolínají pohybovými a dramatizačními činnostmi. 

Mateřská škola je blízká rodině, a spolupracuje nejen s rodiči, ale také s místními spolky. Děti se tak účastní života na vesnici a  přilehlého okolí formou různých pěveckých, pohybových či dramatických vystoupení. Účastní se také výtvarných vernisáží a soutěží.